Fekete sügér ( Micropterus salmoides )

 

 
Teste közepesen magas, a fej viszonylag nagy. Nagy méretû ragadozószája a szem hátsó szélének vonalán túl ér. Pikkelyei aprók, a fej egy részét és a kopoltyúfedõket is beborítják. Az oldalvonal mentén a pikkelyek száma 57-68, az oldalvonal fölött 7-8, alatta 17-20 pikkelysor található. Hátúszójának alapja hosszú, maga az úszó jellegzetesen összetett; egy elülsõ kemény, tüskés és egy lágy hátsó részbõl áll. A két részt csak egy alacsony hártya köti össze. Nagy farokúszója csak enyhén bemetszett. E két úszó egyébként szürkés színezetû, míg a többi úszó sárga. A hasúszók közvetlenül a mellúszók alatt találhatók.
Háta sötét zöldesbarna, oldalai a környezeti viszonyoktól függõen változó színezetûek, rendszerint olajzöldek, aranyos csillogással. A has sárgásfehér. Az ivadék oldalait egy szEredeti elõfordulási területét Észak-Amerika keleti és középsõ részének vizei képezik, a Nagy-tavaktól délre a Mexikói-öbölig és Floridáig. Telepítések következtében napjainkban az Egyesült Államok minden vidékén megtalálható, de az így kialakult állományok egymástól általában elszigeteltekabálytalan fekete foltokból álló sáv díszíti, amely késõbb fokozatosan eltûnik. Tipikus élõhelyét a nem túl mély, jól felmelegedõ tavak és a lassú folyóvizek képezik. Fiatal korban kedveli a dús növényzetet, de a szaporodási idõszaktól eltekintve nincsenek különösebb környezeti igényei. A 30 °C-ot meghaladó hõmérsékletû vízben is jól érzi magát, kísérleti körülmények közt még az 1,5 mg/l értékre süllyedõ oxigéntartalmat is elviselte.
Ivarérettségét hároméves korában éri el. Ívási ideje nálunk rendszerint májusban van. A tejes sekély vízû (30-130 cm), kemény aljzatú, védett helyen kezdi el fészkét építeni, mihelyt a víz 16 °C-ra melegszik fel. A fészek egy 60-90 cm-es átmérõjû gödör, amely legfeljebb arasznyi mélységû. Ennek elkészítése során a hím csak a talajt szórja ki, a gyökereket, keményebb növényi maradványokat a fészken belül hagyja. Az elkészült ívóhelyet ádázan védi minden betolakodóval szemben. A naphalhoz hasonlóan a pisztrángsügér is kolóniákban ívik, a fészkek egymáshoz közel helyezkednek el. 18-20 °C hõmérsékleten kezdõdik a nász. A nõstény ikráit több részletben rakja le, általában több fészket is végigjárva. Éppen ezért a fészkenkénti ikraszám igen változó. Egy-egy nõstény, testnagyságától függõen, 1000-10000 ikrát rak le.

Méretkorlátozás
30 cm
Tilalmi idõ
március 01. - április 30.