Korukat tekintve a támolygókanalak a legöregebb mûcsalik közé tartoznak. Talán ez is
oka, hogy szerkezetük rendkívül egyszerû, egyetlen hajlított és domborított fémlapból
állnak. Mozgásuk intenzitása ennek a hajlításnak és domborításnak az együttes hatásából következik, de jelentõsen befolyásolja még az anyagvastagság, vagyis a mûcsali súlya, továbbá a súly és a felület viszonya, valamint a mûcsali alakja. Ennek a néhány jellemzõnek a variálása által igen sokféle tipusuk létezik, és ezek mozgása, és a mozgásuk által leadott rezgés erõssége tág határok között változhat. Legintenzivebb mozgást a nyújtott 'S' alakban hajlított, a két végén ellenkezõ irányban domborított, nagy felületû, és kis súlyú kanalak végeznek. Elõnyük, hogy igen lassu vontatás során is jól mozognak, hátrányuk a nagy felületbõl következõ alacsony dobótávolság, és hogy gyors húzás közben fokozottan hajlamosak a megpördülésre.A másik véglet az alig domborított, és hajlítással szinte egyáltalán nem rendelkezõ, hosszukás kis felületû, aránylag nehéz kanál. Ez a másikhoz képest alig mozog, inkább csak billeg.
Igazán lassan nem is vontatható, mert lesüllyed, viszont nagyot lehet vele dobni, és kevésbé hajlamos a megpördülésre. A két szélsõ forma közötti külömbség abban is lemérhetõ, hogy a kanál hossztengelyének képzeletbeli vonalához képest az utóbbi kilengése alig 1-2 centi, míg az elõbbié a 10 centit is meghaladhatja. Az utóbbi idõben már megjelentek olyan támolygókanalak is, melyeknél a villantó hossztengelye és a képzeletbeli vontatási tengelye ( a zsinór ) nem párhuzamos egymással, azaz a villanótest függesztõ furatai (amelyekbe a kulcskarikák segítségével a forgókapocs és a horog szerelhetõ) nem a villantó hossztengelyén helyezkednek el. Ez a változtatás a villantó támolygását még intenzívebbé teszi, és ezáltal fogóságát növelheti.
A támolygókanalakat nemcsak vontatni lehet, a nagyobb felületüek már süllyedés közben is szépen mozognak billegnek. Ezen alapul az ugynevezett "hulló falavél" technika, mely ezt a mozgást erõsíti fel, illetve meghosszabbítja a villantó süllyedési idejét, vissza-visszahúzva lebegteti vízközt a kanalat. Ez a módszer fõleg csukára eredményes, mint ahogy maga a támolygókanál is elsõsorban a csukázás mûcsalija.
Ilyen klasszikus kanalak az ABU ATOM, ABU TOBY, DAM EFFZETT és az ORKLA.

 


ABU Atom
DAM Effzett
Orkla
 
A támolygó kanalak